เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • CASCAP
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • ชุมชนคนทำ OP/PP
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • PROVIS
 • R 506 Dashboard
 • ผลการส่ง R 506 Dashboard
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit60
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1355 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑(26 reads)  
  06/06/2018
  1354 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(ดาบชัย)(22 reads)  
  05/06/2018
  1353 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(26 reads)  
  05/06/2018
  1352 :
  ข้อมูลHappinomitter(87 reads)  
  28/03/2018
  1351 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑(98 reads)  
  14/03/2018
  1350 :
  รายงานข้อร้องเรียน ๓ เดือน ปี ๒๕๖๑(129 reads)  
  09/03/2018
  1349 :
  สรุปผลงานข้อร้องเรียนปี ๒๕๖๐(119 reads)  
  09/03/2018
  1348 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๑๒ เดือน(135 reads)  
  09/03/2018
  1347 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๖ เดือน(123 reads)  
  09/03/2018
  1346 :
  check list สุขสันต์ ๑ปี๒๕๖๑(179 reads)  
  17/02/2018
  1345 :
  KPI ทั้ง 4 ระดับ(214 reads)  
  14/02/2018
  1344 :
  แบบเช็คลิส คปสอ.(176 reads)  
  14/02/2018
  1343 :
  KPI รพ.สต. word(249 reads)  
  08/02/2018
  1342 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐(137 reads)  
  05/02/2018
  1341 :
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปี 2561(203 reads)  
  24/12/2017
  1340 :
  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง2561(168 reads)  
  24/12/2017
  1339 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐(189 reads)  
  12/11/2017
  1338 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐(196 reads)  
  05/10/2017
  1337 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐(170 reads)  
  05/09/2017
  1336 :
  แบบประเมิน ITA ปีงบประมาณ2560(199 reads)  
  09/08/2017
  1335 :
  รายงานการประชุม๖/๒๕๖๐(150 reads)  
  04/08/2017
  1334 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐(177 reads)  
  16/07/2017
  1333 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(184 reads)  
  04/06/2017
  1332 :
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(227 reads)  
  11/05/2017
  1331 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐(186 reads)  
  08/05/2017
  1330 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(184 reads)  
  06/04/2017
  1329 :
  แนวทางการเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว(207 reads)  
  05/04/2017
  1328 :
  ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐(212 reads)  
  03/04/2017
  1327 :
  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม(215 reads)  
  02/04/2017
  1326 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(189 reads)  
  10/03/2017

   

  Total 1127 Record 38 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] Next >> << Home >>