เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • CASCAP
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • ชุมชนคนทำ OP/PP
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • PROVIS
 • R 506 Dashboard
 • ผลการส่ง R 506 Dashboard
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit60
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1338 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐(12 reads)  
  05/10/2017
  1337 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐(26 reads)  
  05/09/2017
  1336 :
  แบบประเมิน ITA ปีงบประมาณ2560(31 reads)  
  09/08/2017
  1335 :
  รายงานการประชุม๖/๒๕๖๐(29 reads)  
  04/08/2017
  1334 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐(49 reads)  
  16/07/2017
  1333 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐(64 reads)  
  04/06/2017
  1332 :
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน(88 reads)  
  11/05/2017
  1331 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐(66 reads)  
  08/05/2017
  1330 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(74 reads)  
  06/04/2017
  1329 :
  แนวทางการเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว(91 reads)  
  05/04/2017
  1328 :
  ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐(89 reads)  
  03/04/2017
  1327 :
  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม(94 reads)  
  02/04/2017
  1326 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(91 reads)  
  10/03/2017
  1325 :
  โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018(114 reads)  
  03/03/2017
  1324 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙(109 reads)  
  03/02/2017
  1323 :
  ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(91 reads)  
  25/01/2017
  1322 :
  โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 2017(71 reads)  
  17/01/2017
  1321 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙(112 reads)  
  05/01/2017
  1319 :
  แผนการจัดซื้อวัสดุ งบบริหารจัดการฯ สนง.สสอ.ท่าอุเทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(102 reads)  
  27/12/2016
  1318 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙(126 reads)  
  01/12/2016
  1317 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙(106 reads)  
  04/11/2016
  1316 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙(121 reads)  
  12/10/2016
  1315 :
  ประชุมประจำเดือน ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙(118 reads)  
  10/10/2016
  1314 :
  รายงานการประชุม ๗/๒๕๕๙(128 reads)  
  07/09/2016
  1313 :
  สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ ๔ มิติ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๙(139 reads)  
  27/08/2016
  1312 :
  แบบฟอร์มคำขอทำบัตร ขรก.ใหม่(97 reads)  
  19/08/2016
  1311 :
  หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกปฎิบัติงานบ้านากระเสิม หมู่ที่ 10 ตำบลพนอม(132 reads)  
  15/08/2016
  1310 :
  การจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษรณะงบลงทุน(86 reads)  
  15/08/2016
  1307 :
  check list สุขสันต์ ๒ปี๒๕๕๙(109 reads)  
  08/08/2016
  1306 :
  แจ้งแผนการออกตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบ๒/๒๕๕๙(148 reads)  
  21/07/2016

   

  Total 1110 Record 37 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] Next >> << Home >>