เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24

 • ไฟล์ทั้งหมดที่มีในโฟลเดอร์:
  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

  ankaratim_esma.jpg (259.43 ks)
  zika1.JPG (39.45 ks)
  lod1.JPG (42.28 ks)
  Flash (4.00 ks)
  จับภาพ.JPG (115.54 ks)
  lot.jpg (47.67 ks)
  cov1.JPG (115.54 ks)
  run3.jpg (165.88 ks)
  boss223.jpg (12.64 ks)
  bossjiw1.JPG (38.27 ks)
  d040858.JPG (53.40 ks)
  cov2.jpg (1093.68 ks)
  cov11.JPG (115.54 ks)
  mers4.JPG (74.78 ks)
  vi boss6.jpg (62.72 ks)
  bossp01.jpg (130.40 ks)
  vi boss2.jpg (27.43 ks)
  covid 1.JPG (146.79 ks)
  506 dash.GIF (76.17 ks)
  lod4.JPG (9.56 ks)
  aa (4.00 ks)
  face.GIF (2.01 ks)
  index.html (1.62 ks)
  A (4.00 ks)
  Policy.JPG (102.64 ks)
  แผนใช้เงินงบประมาณ 2561 สสอ.ท่าอุเทน งวด 1.xls (668.00 ks)
  bossp03.jpg (6.27 ks)
  covid07.jpg (154.87 ks)
  506 dash02.JPG (18.07 ks)
  bossp011.jpg (130.40 ks)
  bypass_disablefunc_x64.so (6.79 ks)
  vi boss1.jpg (19.18 ks)
  vi boss4.jpg (20.60 ks)
  hotline.JPG (98.29 ks)
  506 dash01.GIF (17.04 ks)
  WINSpeed 4.0 GL StSmCmp ASA7 Include DB Driver.rar (82697.29 ks)
  nkp co.jpg (166.89 ks)
  bossjiw.JPG (25.80 ks)
  Fixed Asset 2.0 StarSoft.rar (11502.49 ks)
  meet01.JPG (46.08 ks)
  lod3.JPG (42.28 ks)
  vi boss5.jpg (86.56 ks)
  .htaccess (19 bits)
  คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2560.pdf (2994.47 ks)
  season3.jpg (91.53 ks)
  mers3.JPG (92.86 ks)
  ant_x86.so (512 bits)
  248619.jpg (224.30 ks)
  boss109.JPG (12.11 ks)
  nhso.GIF (1.82 ks)
  SD (4.00 ks)
  bossjiw2.JPG (25.09 ks)
  3 keb.GIF (59.22 ks)
  dhf30062558.JPG (36.05 ks)
  covid6.jpg (118.62 ks)
  test (4.00 ks)
  vaccin2566.jpg (70.68 ks)
  lod2.JPG (46.66 ks)
  vi boss3.jpg (7.72 ks)
  bypass_disablefunc_x86.so (38.34 ks)
  covid4.jpg (66.51 ks)
  Image (4.00 ks)
  school1.jpg (100.21 ks)
  covid1.JPG (65.80 ks)
  bossp02.jpg (18.92 ks)
  vaccin66.jpg (113.95 ks)
  df040858.JPG (30.30 ks)
  boss222.jpg (17.56 ks)
  Meetingreport11.pdf (440.70 ks)
  tb01.JPG (34.83 ks)
  noal.JPG (82.00 ks)
  mers2.JPG (74.78 ks)
  covid06.jpg (163.07 ks)
  stic vac.jpg (139.22 ks)


  คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆได้จากที่นี่:
  (ระยะเวลาในการอัปโหลดขึ้นกับขนาดของไฟล์ ขนาดสูงสุดของไฟล์: ตลอดชีพ)


  Upload ©
        ผู้บริหาร


  นายธวัชชัย แสงจันทร์
  สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน
        ตู้ Locker
 • รพ.สต.บ้านโพน (1)
 • รพ.สต.ท่าจำปา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว (1)
 • รพ.สต.บ้านดอนแดง (1)
 • รพ.สต.บ้านหาดกวน (1)
 • รพ.สต.บ้านดง (1)
 • รพ.สต.หนองเทา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว (1)
 • รพ.สต.พะทาย (1)
 • รพ.สต.เวินพระบาท (3)
 • รพ.สต.บ้านม่วง (1)
 • รพ.สต.บ้านหนองไฮ (1)
 • รพช.ท่าอุเทน (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 105 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
        แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 487
  คำแนะนำ: 0
        ค้นหา


        ทีมพัฒนา

  Powered by PHP-Nuke

  PHP-Nuke Thailand