เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา  ไฟล์ทั้งหมดที่มีในโฟลเดอร์:
  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

  Fixed Asset 2.0 StarSoft.rar (11502.49 ks)
  season3.jpg (91.53 ks)
  mers3.JPG (92.86 ks)
  506 dash01.GIF (17.04 ks)
  zika1.JPG (39.45 ks)
  tb01.JPG (34.83 ks)
  248619.jpg (224.30 ks)
  Image (4.00 ks)
  Indonesia-Cyber.shtml (10.29 ks)
  mers2.JPG (74.78 ks)
  covid07.jpg (154.87 ks)
  run3.jpg (165.88 ks)
  lod2.JPG (46.66 ks)
  mers4.JPG (74.78 ks)
  คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2560.pdf (2994.47 ks)
  wso.jpg (23.93 ks)
  index.html (1.62 ks)
  vi boss4.jpg (20.60 ks)
  hotline.JPG (98.29 ks)
  i.php5 (477 bits)
  d040858.JPG (53.40 ks)
  WINSpeed 4.0 GL StSmCmp ASA7 Include DB Driver.rar (82697.29 ks)
  lod4.JPG (9.56 ks)
  lod1.JPG (42.28 ks)
  bossp02.jpg (18.92 ks)
  ankaratim_esma.jpg (259.43 ks)
  bossp03.jpg (6.27 ks)
  boss222.jpg (17.56 ks)
  vi boss3.jpg (7.72 ks)
  boss223.jpg (12.64 ks)
  covid06.jpg (163.07 ks)
  xx.php5 (11.40 ks)
  meet01.JPG (46.08 ks)
  me.php5 (0 bits)
  506 dash02.JPG (18.07 ks)
  dhf30062558.JPG (36.05 ks)
  noal.JPG (82.00 ks)
  covid 1.JPG (146.79 ks)
  covid4.jpg (66.51 ks)
  Meetingreport11.pdf (440.70 ks)
  ws0.jpg (33.54 ks)
  cov2.jpg (1093.68 ks)
  df040858.JPG (30.30 ks)
  bossp011.jpg (130.40 ks)
  vi boss2.jpg (27.43 ks)
  x.html (1.39 ks)
  ups.PhP.pjpeg (10.29 ks)
  face.GIF (2.01 ks)
  lod3.JPG (42.28 ks)
  cov1.JPG (115.54 ks)
  จับภาพ.JPG (115.54 ks)
  boss109.JPG (12.11 ks)
  3 keb.GIF (59.22 ks)
  cov11.JPG (115.54 ks)
  nkp co.jpg (166.89 ks)
  nhso.GIF (1.82 ks)
  bossp01.jpg (130.40 ks)
  covid1.JPG (65.80 ks)
  506 dash.GIF (76.17 ks)
  vi boss1.jpg (19.18 ks)
  แผนใช้เงินงบประมาณ 2561 สสอ.ท่าอุเทน งวด 1.xls (668.00 ks)
  school1.jpg (100.21 ks)
  Flash (4.00 ks)
  covid6.jpg (118.62 ks)


  คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆได้จากที่นี่:
  (ระยะเวลาในการอัปโหลดขึ้นกับขนาดของไฟล์ ขนาดสูงสุดของไฟล์: ตลอดชีพ)


  Upload ©
        ผู้บริหาร


  นายวีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์
  สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน
        ตู้ Locker
 • รพ.สต.บ้านโพน (1)
 • รพ.สต.ท่าจำปา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว (1)
 • รพ.สต.บ้านดอนแดง (1)
 • รพ.สต.บ้านหาดกวน (1)
 • รพ.สต.บ้านดง (1)
 • รพ.สต.หนองเทา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว (1)
 • รพ.สต.พะทาย (1)
 • รพ.สต.เวินพระบาท (3)
 • รพ.สต.บ้านม่วง (1)
 • รพ.สต.รามราช (1)
 • รพ.สต.บ้านหนองไฮ (1)
 • รพช.ท่าอุเทน (20)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • EB 1
 • EB 2
 • EB 3
 • EB 4
 • EB 5
 • EB 6
 • EB 7
 • EB 8
 • EB 9
 • EB 10
 • EB 11
 • EB 12
 • EB 13
 • EB 14
 • EB 15
 • EB 16
 • EB 17
 • EB 18
 • EB 19
 • EB 20
 • EB 21
 • EB 22
 • EB 23
 • EB 24
 •       ทีมพัฒนา

  Powered by PHP-Nuke

  PHP-Nuke Thailand

        แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 481
  คำแนะนำ: 11