เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • CASCAP
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS)
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • PROVIS
 • R 506 Dashboard
 • ผลการส่ง R 506 Dashboard
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 • ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

  1360 :
  คำสั่งผู้ว่า 2789/2561 ลว.5 ตค.2561(13 คนอ่าน)   04/12/2561
  1359 :
  คำสั่ง สป.กระทรวงสาธารณสุข 1895/2561 จ่ายเงินบำรุง(7 คนอ่าน)   04/12/2561
  1358 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและรายงานการประชุมครั้งที่ 11 พฤศจิกายน 2561(3 คนอ่าน)   04/12/2561
  1357 :
  คำสั่ง ผวจ.๓๑๒๘(145 คนอ่าน)   14/08/2561
  1356 :
  เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ภาษาอังกฤษ(81 คนอ่าน)   14/08/2561
  1355 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑(108 คนอ่าน)   06/06/2561
  1354 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(ดาบชัย)(162 คนอ่าน)   05/06/2561
  1353 :
  คำขอแก้ไขยุทธศาสตร์รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑(191 คนอ่าน)   05/06/2561
  1352 :
  ข้อมูลHappinomitter(255 คนอ่าน)   28/03/2561
  1351 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑(175 คนอ่าน)   14/03/2561
  1350 :
  รายงานข้อร้องเรียน ๓ เดือน ปี ๒๕๖๑(285 คนอ่าน)   09/03/2561
  1349 :
  สรุปผลงานข้อร้องเรียนปี ๒๕๖๐(296 คนอ่าน)   09/03/2561
  1348 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๑๒ เดือน(293 คนอ่าน)   09/03/2561
  1347 :
  สรุปผลงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ๖ เดือน(285 คนอ่าน)   09/03/2561
  1346 :
  check list สุขสันต์ ๑ปี๒๕๖๑(319 คนอ่าน)   17/02/2561  กระดานข่าว


 • สาธารณสุข
  • JHCIS
  • นานาสาระ
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  delsnet เมื่อ : 20   รับพัฒนาโปรแกรม Delphi / DVD การเขียนโปรแกรม / เปิดอบรม Delp
   โดย : delsnet   เมื่อ : Fri,15/06/2012(10:58)
  เข้าชม : 6610
  ตอบ : 0
  20 เมื่อ : 20
  kriwoot เมื่อ : 3   ปัญหา JHCIS สอบถามแลกเเปลี่ยนกันได้ครับ
   โดย : kriwoot   เมื่อ : Sun,10/04/2011(10:39)
  เข้าชม : 5986
  ตอบ : 0
  3 เมื่อ : 3
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  delsnet เมื่อ : 20   เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมDelphiและรับพัฒนาระบบ,จำหน่าย DVD Tra
   โดย : delsnet   เมื่อ : Wed,23/01/2013(04:27)
  เข้าชม : 5417
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 20
  05633 เมื่อ : 5   ประชาสัมพันธ์ website รพ.สต.หาดกวน
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,25/07/2012(09:01)
  เข้าชม : 4725
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5
  05633 เมื่อ : 5   ธรรมะวิทยาศาสตร์
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,22/06/2011(09:35)
  เข้าชม : 4668
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5
  05633 เมื่อ : 5   ทดสอบ ทดสอบ
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,15/06/2011(02:13)
  เข้าชม : 4009
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5

  กระทู้ 6 | กระทู้และตอบ 6 | เข้าชม 31415 | ตอบ 0 | สมาชิก  51015
  กระดานข่าว | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


 • กิจกรรมสาธารณสุข


  ภาพกิจกรรม


        ผู้บริหาร


  นายประพจน์ วงศ์ล่าม
  สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน
        ตู้ Locker
 • รพ.สต.บ้านกลาง (1)
 • รพ.สต.บ้านโพน (1)
 • รพ.สต.ท่าจำปา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว (1)
 • รพ.สต.บ้านดอนแดง (1)
 • รพ.สต.บ้านหาดกวน (1)
 • รพ.สต.พนอม (1)
 • รพ.สต.บ้านดง (1)
 • รพ.สต.หนองเทา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว (1)
 • รพ.สต.พะทาย (1)
 • รพ.สต.เวินพระบาท (3)
 • รพ.สต.บ้านม่วง (1)
 • รพ.สต.รามราช (1)
 • รพ.สต.บ้านหนองไฮ (1)
 • รพช.ท่าอุเทน (20)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 481
  คำแนะนำ: 11
        ทีมพัฒนา

  Powered by PHP-Nuke

  PHP-Nuke Thailand