เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • งานควบคุมภายใน
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • ตรวจสอบข้อมูล 18 แฟ้ม สปสข
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ลงทะเบียนอบมออนไลน์
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit62
 • cockpit61
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ค้นหา


       โรคติดต่อสำคัญ
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
 • ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

  1376 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563(14 คนอ่าน)   03/09/2563
  1375 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (96 คนอ่าน)   06/03/2563
  1374 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(91 คนอ่าน)   07/02/2563
  1373 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒(114 คนอ่าน)   06/12/2562
  1372 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐(120 คนอ่าน)   06/11/2562
  1371 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่๓๔๕๕/๒๕๖๒ลว ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒(แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)(153 คนอ่าน)   24/10/2562
  1370 :
  คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ 3298/2562 ลว 1 ต.ค.2562(143 คนอ่าน)   21/10/2562
  1369 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒(133 คนอ่าน)   08/10/2562
  1368 :
  วาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562(145 คนอ่าน)   09/09/2562
  1367 :
  แจ้งแผนการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(202 คนอ่าน)   05/08/2562
  1366 :
  วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562(213 คนอ่าน)   11/07/2562
  1365 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562(303 คนอ่าน)   05/03/2562
  1364 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562(278 คนอ่าน)   05/02/2562
  1363 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและรายงานการประชุมครั้งที่ 12 ธันวาคม 2561(284 คนอ่าน)   08/01/2562
  1362 :
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ท่าอุเทน ปี2562(328 คนอ่าน)   03/01/2562  กระดานข่าว


 • สาธารณสุข
  • JHCIS
  • นานาสาระ
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  delsnet เมื่อ : 20   รับพัฒนาโปรแกรม Delphi / DVD การเขียนโปรแกรม / เปิดอบรม Delp
   โดย : delsnet   เมื่อ : Fri,15/06/2012(10:58)
  เข้าชม : 7865
  ตอบ : 0
  20 เมื่อ : 20
  kriwoot เมื่อ : 3   ปัญหา JHCIS สอบถามแลกเเปลี่ยนกันได้ครับ
   โดย : kriwoot   เมื่อ : Sun,10/04/2011(10:39)
  เข้าชม : 7023
  ตอบ : 0
  3 เมื่อ : 3
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  delsnet เมื่อ : 20   เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมDelphiและรับพัฒนาระบบ,จำหน่าย DVD Tra
   โดย : delsnet   เมื่อ : Wed,23/01/2013(04:27)
  เข้าชม : 6697
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 20
  05633 เมื่อ : 5   ประชาสัมพันธ์ website รพ.สต.หาดกวน
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,25/07/2012(09:01)
  เข้าชม : 6094
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5
  05633 เมื่อ : 5   ธรรมะวิทยาศาสตร์
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,22/06/2011(09:35)
  เข้าชม : 5752
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5
  05633 เมื่อ : 5   ทดสอบ ทดสอบ
   โดย : 05633   เมื่อ : Wed,15/06/2011(02:13)
  เข้าชม : 4943
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 5

  กระทู้ 6 | กระทู้และตอบ 6 | เข้าชม 38374 | ตอบ 0 | สมาชิก  51015
  กระดานข่าว | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


 • กิจกรรมสาธารณสุข


  ภาพกิจกรรม


        ผู้บริหาร


  นายประพจน์ วงศ์ล่าม
  สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน
        ตู้ Locker
 • รพ.สต.บ้านโพน (1)
 • รพ.สต.ท่าจำปา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว (1)
 • รพ.สต.บ้านดอนแดง (1)
 • รพ.สต.บ้านหาดกวน (1)
 • รพ.สต.บ้านดง (1)
 • รพ.สต.หนองเทา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว (1)
 • รพ.สต.พะทาย (1)
 • รพ.สต.เวินพระบาท (3)
 • รพ.สต.บ้านม่วง (1)
 • รพ.สต.รามราช (1)
 • รพ.สต.บ้านหนองไฮ (1)
 • รพช.ท่าอุเทน (20)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 481
  คำแนะนำ: 11
        ทีมพัฒนา

  Powered by PHP-Nuke

  PHP-Nuke Thailand