เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ข้อมูลรายงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • อีเมลภาครัฐ
 • R 506 Dashboard
 • PMQA65
 • PMQA66
 • PMQA67
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit66
 • cockpit65
 • cockpit67
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

  1396 :
  ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(17 คนอ่าน)   21/06/2567
  1395 :
  การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน(106 คนอ่าน)   16/11/2566
  1394 :
  ขอแจ้งสื่อสาร ประเมินตัวชี้วัดที่ 30 องค์กรความสุข(150 คนอ่าน)   03/08/2566
  1393 :
  ขอแจ้งสื่อสาร ประเมินตัวชี้วัดที่ 30 องค์กรความสุข(147 คนอ่าน)   03/08/2566
  1392 :
  ประกาศผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์รอบที่ 1/2566(148 คนอ่าน)   23/07/2566
  1391 :
  อบรมหลักสูตร ผบก/ผบต ปี 2566(207 คนอ่าน)   12/01/2566
  1390 :
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไป(252 คนอ่าน)   30/11/2565
  1389 :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป(246 คนอ่าน)   29/11/2565
  1388 :
  ขอเชิญประชุมทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. ท่าอุเทน ประจำปี 2566(197 คนอ่าน)   24/11/2565
  1387 :
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไ(273 คนอ่าน)   24/11/2565
  1386 :
  สรุปนโยบายตามยทธศาสตร์ ปี 2566 สสอ.ท่าอุเทน(224 คนอ่าน)   24/11/2565
  1383 :
  บทคัดย่อการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์(199 คนอ่าน)   11/07/2565
  1377 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563(421 คนอ่าน)   09/11/2563
  1376 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563(448 คนอ่าน)   03/09/2563
  1375 :
  ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (540 คนอ่าน)   06/03/2563  กิจกรรมสาธารณสุข


        ผู้บริหาร


  นายธวัชชัย แสงจันทร์
  สาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน
        ตู้ Locker
 • รพ.สต.บ้านโพน (1)
 • รพ.สต.ท่าจำปา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าดอกแก้ว (1)
 • รพ.สต.บ้านดอนแดง (1)
 • รพ.สต.บ้านหาดกวน (1)
 • รพ.สต.บ้านดง (1)
 • รพ.สต.หนองเทา (1)
 • รพ.สต.บ้านท่าหนามแก้ว (1)
 • รพ.สต.พะทาย (1)
 • รพ.สต.เวินพระบาท (3)
 • รพ.สต.บ้านม่วง (1)
 • รพ.สต.บ้านหนองไฮ (1)
 • รพช.ท่าอุเทน (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •       ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
        แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 487
  คำแนะนำ: 0
        ค้นหา


        ทีมพัฒนา

  Powered by PHP-Nuke

  PHP-Nuke Thailand