เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  559 :
  สมาชิกสมทบ รอบ 2 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข(476 reads)  
  18/05/2012
  558 :
  ตัวอย่างใบควบคุมงบประมาณ(งบพัฒนา รพ.สต.) ปี ๕๕ ให้ใช้กระดาษสีเหลือง(482 reads)  
  18/05/2012
  556 :
  สมัคร ฌาปณกิจ สมทบ บิดา มารดา(493 reads)  
  14/05/2012
  555 :
  ตัวอย่างแผนฯวิถีไทย 2555(491 reads)  
  11/05/2012
  554 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม.55 ณ สสอ.ท่าอุเทน เวลา08.00 น น เวลา(686 reads)  
  10/05/2012
  553 :
  ด่วน เรื่องแผนใช้งบฯ พัฒนา รพ.สต.(465 reads)  
  10/05/2012
  552 :
  แนวทางจัดทำแผนการใช้งบฯ พัฒนา รพ.สต.เพิ่มเติม(430 reads)  
  10/05/2012
  550 :
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(502 reads)  
  09/05/2012
  549 :
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ประชุมงานวิชาการ(504 reads)  
  09/05/2012
  548 :
  รณรงค์วันความดันโลหิตสูง โลก (484 reads)  
  09/05/2012
  547 :
  แจ้งจัดสรรงบเพื่อพัฒนารพ.สต.(เพิ่ม)(507 reads)  
  04/05/2012
  546 :
  แนวทางการซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ (ทราย temephose)(453 reads)  
  04/05/2012
  545 :
  ตรวจสอบรายการสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ของ รพ.สต.(488 reads)  
  04/05/2012
  544 :
  รายงานการประชุม ๓/๒๕๕๕(521 reads)  
  04/05/2012
  543 :
  การประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ให้ รพ.สตที่มีลูกจ้าง.ส่งเอกสารให้อำเภอด้วย(551 reads)  
  03/05/2012
  542 :
  งบจัดสรรงบรายจ่ายให้ รพ.สต.อีก(672 reads)  
  02/05/2012
  541 :
  ส่งรายงาน EPI รายละเอียดในรายงานประจำเดือน Link ระบบงานของหน่วยงาน(488 reads)  
  02/05/2012
  540 :
  ส่งโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย(545 reads)  
  30/04/2012
  539 :
  การ Download ข้อมูลและการส่งรายงานหน้า เว็บ สสอ.(487 reads)  
  30/04/2012
  538 :
  ประชุมงานวิชาการ(540 reads)  
  30/04/2012
  537 :
  แจ้ง ทุก รพ.สต. ส่งรายงานสุขาภิบาลอาหาร ภายในวันที่ 1 พ.ค. 55 ครับ(518 reads)  
  27/04/2012
  536 :
  แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่ต้องแก้ไขโครงการ งบพัฒนา รพ.สต.อีกรอบ(521 reads)  
  27/04/2012
  535 :
  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทาง ำmail sso ด่วนครับ(579 reads)  
  26/04/2012
  534 :
  รับสมาชิก สมทบ ฌาปณกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ฯนครพนม(488 reads)  
  26/04/2012
  533 :
  ข้อมูล OP-PP ข้อมูลส่งระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2555(483 reads)  
  23/04/2012
  532 :
  แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์มวลรวม(471 reads)  
  23/04/2012
  531 :
  ขอเชิญประชุม เรียน ผอ.รพ.สต ไชยบุรี บ้านกลาง เวินพระบาท หนองเทา(466 reads)  
  23/04/2012
  530 :
  แจ้ง รพ.สต. พะทาย ไชยบุรี เวินพระบาท ประชุม E-radio ที่ รพ นครพนม(453 reads)  
  20/04/2012
  529 :
  แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตความรับผิดชอบของท่านไปวัดรองเท้า(498 reads)  
  20/04/2012
  528 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ขอให้ส่งด่วนที่สุด(483 reads)  
  19/04/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>