เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  185 :
  ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานสร้างสุขภาพจากเดิม 6,210 บาท เป็น 6,205 บาท(483 reads)  
  30/09/2011
  184 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน๙/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔(421 reads)  
  29/09/2011
  183 :
  ประชุม GIS พรุ่งนี้ให้นำโน๊ตบุคที่มีโปรแกรม JHCIS มาค้วย(535 reads)  
  28/09/2011
  182 :
  ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่ง รายงานยาเสพติด(ุผู้เสพ/ผู้ติด )ตามเอกสาร 12/9/54ที่ sso_tut@hotฯ(559 reads)  
  27/09/2011
  181 :
  ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่ง รายงานยาเสพติด(ุผู้เสพ/ผู้ติด )ตามเอกสาร 12/9/54ที่ sso_tut@hotฯ(525 reads)  
  27/09/2011
  180 :
  จัดทำโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน พสช.ด่วน(520 reads)  
  26/09/2011
  179 :
  แจ้งแผนจังหวัดออกติดตามแพทย์แผนไทย รามราช,บ้านโพน,ดอกแก้ว,พนอม(427 reads)  
  21/09/2011
  178 :
  แจ้งเลื่อนการประชุมพนักงานสร้างสุขภาพ(446 reads)  
  20/09/2011
  177 :
  ตัวอย่าง การกระทำผิดวินัยราชการ(436 reads)  
  19/09/2011
  176 :
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ(492 reads)  
  19/09/2011
  175 :
  ประเมินลูกจ้าง พสช.แพทย์แผนไทย ส่ง สสอ. ภายใน ๒๙ กันยายน ๕๔(526 reads)  
  19/09/2011
  172 :
  แก้ไขหนังสือเชิญประชุม ๒๐-๒๑ ก.ย.๒๕๕๔(ข่าว๑๕๘)(495 reads)  
  18/09/2011
  171 :
  แจ้งผู้สนใจ อบรมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 29 ก.ย.54(514 reads)  
  15/09/2011
  170 :
  หนังสือขอความร่วมมือดำเนินงานค้นหาและขึ้นทะเบียนน สิทธิ์(475 reads)  
  14/09/2011
  169 :
  พิกัด gis ให้ได้มากกว่า 95 % รพ.สค.ที่ไม่ผ่านเร่งให้เสร็จก่อนสิ้นกันยา(478 reads)  
  14/09/2011
  168 :
  ใครสนใจชุดสวยใส่ทำงาน(499 reads)  
  14/09/2011
  167 :
  แผนการออกค้นหาและขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ์(488 reads)  
  14/09/2011
  165 :
  รพ.สต.ที่ค้างส่งใบเสร็จ โปรดดำเนินการโดยด่วน(484 reads)  
  13/09/2011
  164 :
  แผนออกประเมินศักยภาพกองทุนฯ(476 reads)  
  13/09/2011
  163 :
  งานเลี้ยงส่ง นายอำเภอท่าอุเทน เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 ก.ย.54 เวลา 17.00น.ห.ยงใจยุทธท่าอุเทน(583 reads)  
  13/09/2011
  162 :
  แจ้งทุก รพ สต. ออกใบเสร็จเงิน ON TOP(552 reads)  
  13/09/2011
  160 :
  รับครุภัณฑ์งบไทยเข้มแข็ง ที่สสอ.ท่าอุเทน ด้วยครับ(484 reads)  
  13/09/2011
  159 :
  แจ้งทุก รพ.สต.ส่ง อสม.ดีเด่นเข้าประกวด ปี ๒๕๕๕ ดูรายละเอียด(449 reads)  
  12/09/2011
  158 :
  แจ้งประชุมผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒๐-๒๑ ก.ย.๒๕๕๔(463 reads)  
  12/09/2011
  157 :
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพครอบครัวด้านยาเสพติดFAMILY FOLDER เพิ่มเติม(446 reads)  
  12/09/2011
  156 :
  แจ้งทุก รพ สต.ส่งสรุปผลงาน สาธารณสุขชายแดนภายในวันที่ 14 กย 54 ด่วน(444 reads)  
  12/09/2011
  155 :
  แจ้งทุก รพ.สต.เตรียม อสม.เพื่อประกวด อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๕(476 reads)  
  08/09/2011
  154 :
  ขอเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน ประชุม(502 reads)  
  07/09/2011
  153 :
  เอกสารเพิ่มเติมเบิกเงิน 1800,900(522 reads)  
  06/09/2011
  151 :
  แจ้ง รพ สต.ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จโครงการพัฒนาระบสารสนเทศ ส่ง ด่วน(430 reads)  
  05/09/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39] Next >> << Home >>