เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  116 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล มบ.จัดการสุขภาพ ในเว็บwww. thaiphc.net(457 reads)  
  10/08/2011
  115 :
  เปิดโปรมแกรม Mozilla Firefox เท่านั้นถึงจะดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข(502 reads)  
  10/08/2011
  114 :
  สิทธิว่าง สิงหาคม ๒๕๕๔(473 reads)  
  10/08/2011
  113 :
  สรุปผลงาน รอบ 10 เดือน งานควบคุมโรค(478 reads)  
  10/08/2011
  111 :
  รหัส ICD 10 โรคติดต่อ(432 reads)  
  10/08/2011
  110 :
  รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร รพ.สต. 54(459 reads)  
  09/08/2011
  109 :
  1ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข(559 reads)  
  08/08/2011
  108 :
  แจ้ง ทุก รพ.สต.ส่งเอกสาร PCA เล่มสุขศึกษา แบบประเมิน รพ.สต. (468 reads)  
  08/08/2011
  106 :
  แบบประเมินสมรรถนะแยกระดับประเภทคาดหวัง 1 และ 2(570 reads)  
  04/08/2011
  105 :
  คู่มือและมาตรฐานสมรรถนะ(467 reads)  
  03/08/2011
  104 :
  ส่งขอทุนการศึกษาบุตร ( สหกรณ์ ) 1- 19 สค.นี้(413 reads)  
  03/08/2011
  103 :
  ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการดำเนินงานเป้าประสงค์ที่๕)(453 reads)  
  03/08/2011
  101 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๔(421 reads)  
  03/08/2011
  98 :
  ให้ตรวจสอบ ร้านจำหน่ายอาหารสดในหมู่บ้าน ส่ง 4 ส.ค.54(441 reads)  
  03/08/2011
  96 :
  ให้รายงาน ด่วน หากมีน้ำท่วมหมู่บ้าน ตามแบบรายงาน(434 reads)  
  02/08/2011
  92 :
  ข้อมูล อสม.ปรับ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔(455 reads)  
  01/08/2011
  90 :
  แผนออกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขอให้ดูเป้าหมายตามแผนด้วย(446 reads)  
  31/07/2011
  87 :
  Goal 5 เตรียมตัวด้วยตามนี้(466 reads)  
  31/07/2011
  86 :
  ข้อมูล อสม.ตรวจสอบด่วน....มีเกินครับงานนี้...ใครออกอีกแจ้งด้วยภายใน ๑สค๕๔ (481 reads)  
  31/07/2011
  85 :
  กำหนดการนิเทศประเมินผลงานตามเป้าประสงค์ที่ ๕(432 reads)  
  30/07/2011
  84 :
  ประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔(467 reads)  
  29/07/2011
  83 :
  แจ้งทุก รพ.สต.ลดธงชาติครึ่งเสาและจนท.แต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา 15 วันเริ่ม 29 ก.ค.2554(525 reads)  
  29/07/2011
  81 :
  คำสั่งอำเภอท่าอุเทน การดำเนินงานเป้าประสงค์ที่ ๕(479 reads)  
  29/07/2011
  80 :
  ตัวอย่างPCA หมวด P ,3,6.1และ6.2(501 reads)  
  29/07/2011
  77 :
  เชิญผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาอบรมที่ห้องเสาร์ทอง 29 ก.ค.2554 เวลา 08.00-(427 reads)  
  27/07/2011
  76 :
  แบบประเมินสมรรถนะรอบ๒ปี๒๕๕๔ ส่งสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้(501 reads)  
  27/07/2011
  75 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ(456 reads)  
  26/07/2011
  65 :
  เอกสารสำรวจข้อมูลกลางปี ๒๕๕๔(508 reads)  
  22/07/2011
  64 :
  แนวทางการเตรียมเอกสารรับการประเมิน Goal 7(464 reads)  
  22/07/2011
  63 :
  แบบสรุปผลงานรอบ ๑๐ เดือน(489 reads)  
  22/07/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39] Next >> << Home >>