เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2565
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC
 • MOPH IC


 •      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 • MOIT 1
 • MOIT 2
 • MOIT 3
 • MOIT 4
 • MOIT 5
 • MOIT 6
 • MOIT 7
 • MOIT 8
 • MOIT 9
 • MOIT 10
 • MOIT 11
 • MOIT 12
 • MOIT 13
 • MOIT 14
 • MOIT 15
 • MOIT 16
 • MOIT 17
 • MOIT 18
 • MOIT 19
 • MOIT 20
 • MOIT 21
 • MOIT 22
 • MOIT 23
 • EB 24
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  528 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ขอให้ส่งด่วนที่สุด(522 reads)  
  19/04/2012
  526 :
  ย้าสหกรณ์ สา สุข ใหม่ (516 reads)  
  19/04/2012
  525 :
  ส่งด่วนที่สุดแบบสำรวจเพื่อวิเตราะห์การเงินการคลังภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕(554 reads)  
  19/04/2012
  524 :
  การสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเงินการคลังหน่วยบริการ(505 reads)  
  19/04/2012
  523 :
  แจ้ง รพ.สต.ที่โดน pending เตรียมเอกสารรับการตรวจสอบตามรายละเอียด เวลา และสถานที่ ครับ(540 reads)  
  18/04/2012
  522 :
  ขอสนับสนุนวิทยากร ค่ายยาเสพติด รุ่นที่ 2(532 reads)  
  18/04/2012
  521 :
  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล OPPP รายสัปดาห์(526 reads)  
  17/04/2012
  520 :
  แนวางแก้ไขโครงการพัฒนา รพสต.(625 reads)  
  10/04/2012
  519 :
  นโยบายพัฒนาระบบให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน(508 reads)  
  10/04/2012
  518 :
  ขอเชิญร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์(502 reads)  
  09/04/2012
  517 :
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน(498 reads)  
  09/04/2012
  516 :
  กำหนดการถวายดอกไม้จันทร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพั(545 reads)  
  06/04/2012
  515 :
  ต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ(539 reads)  
  04/04/2012
  514 :
  การดำเนินงานผู้สูงอายุ(501 reads)  
  04/04/2012
  513 :
  อยู่เวรวันสงกรานต์ 2555(575 reads)  
  04/04/2012
  512 :
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(544 reads)  
  04/04/2012
  510 :
  ขอเชิญประชุมคลินิกไร้พุง(518 reads)  
  04/04/2012
  509 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระเบียบวาระประชุม ๓/๒๕๕๕(536 reads)  
  04/04/2012
  508 :
  คัดกรองภาวะซึมเศร้า(555 reads)  
  03/04/2012
  507 :
  สำรวจแหล่งแพร่ ส่ง 4 เมษา 55 ครับ(523 reads)  
  03/04/2012
  506 :
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการใช้ skype ของ รพ.สต. แบบฟอร์มส่งวันนี้ก่อนเที่ยงครับทางเมลล์ดาบชัยครับ(536 reads)  
  03/04/2012
  505 :
  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕ (รับกลาง)(527 reads)  
  02/04/2012
  503 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง สรุปรายงาน วัน อสม.แห่งชาติ(507 reads)  
  02/04/2012
  501 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2555 วันที่ 5 เม.ย.55 ณ สสอ.ท่าอุเทน เวลา .8.00 น(626 reads)  
  30/03/2012
  500 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.พะทาย ไชยบุรี โนนตาล เข้าร่วมประชุม(537 reads)  
  29/03/2012
  499 :
  รับสมัคร อสม.เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาะารณสุขศาสตรบัณฑิต(560 reads)  
  29/03/2012
  498 :
  ทวงรายชื่อ อสม.ลงทะเบียนงานวัน อสม.แห่งชาติ(527 reads)  
  29/03/2012
  497 :
  ขอเรียนเชิญเจ้าหน้ที่ทุกท่านร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อลกต่วน แซ่อุย(544 reads)  
  28/03/2012
  496 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๘,๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องสมรรถนะ และตรวจสอบภายใน(502 reads)  
  26/03/2012
  495 :
  แจ้งให้ จนท.เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย 29-30 มี.ค.55 ที่ รพ.ท่าอุเทน(531 reads)  
  26/03/2012

   

  Total 1150 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>