เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  320 :
  แนวทางการควบคุมภายใน(485 reads)  
  16/01/2012
  319 :
  ชี้แจงยุทธศาสตร์สัญจร(544 reads)  
  14/01/2012
  318 :
  แจ้งเลื่อนกำหนดส่ง เอกสารขอประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา ปี 2554 เป็น 16 ม.ค.55(480 reads)  
  13/01/2012
  316 :
  แผนการออกตรวจสอบภายใน ปี 2555 คปสอ.ท่าอุเทน(660 reads)  
  13/01/2012
  315 :
  กองทุนต่างๆของ สหกรณ์ หากสงสัยติดต่อสหกรณ์ ด่วน(506 reads)  
  12/01/2012
  314 :
  รายชื่อผู้แทนเข้าประชุมสามัย สหกรณ์ ปี 54(487 reads)  
  12/01/2012
  313 :
  จังหวัดเลื่อนกำหนดส่ง รูปเล่ม ขอประเมินมาตรฐานสุขศึกษา เช้า 13 ม.ค.55(552 reads)  
  12/01/2012
  312 :
  นโยบายงานสุขศึกษา ปี 2554-2555 สสจ.นครพนม (512 reads)  
  12/01/2012
  311 :
  รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังยาง นาหว้า(450 reads)  
  11/01/2012
  310 :
  ให้ทุก รพสตงแจ้งขนาดเสื้อ อสม.จาก 927 คน(552 reads)  
  11/01/2012
  308 :
  ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพท่าอุเทน ๒๕๕๕(489 reads)  
  08/01/2012
  306 :
  ผลการตรวจสอบ PCU Profile เบื้องต้น ที่ส่งแล้ว ๕ แห่ง(504 reads)  
  08/01/2012
  305 :
  ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนเทศกลาลปีใหม่2555(529 reads)  
  06/01/2012
  304 :
  ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนเทศกลาลปีใหม่(505 reads)  
  06/01/2012
  303 :
  ขอเชิญประธาน อสม.ทุก มบ.ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุม 6 ม.ค.2555(484 reads)  
  04/01/2012
  301 :
  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔(492 reads)  
  04/01/2012
  300 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๔ มค ๒๕๕๕(509 reads)  
  30/12/2011
  299 :
  คำสั่งอยู่เวรยามเทศกาลปีใหม่ล่าสุด(585 reads)  
  29/12/2011
  298 :
  การเฝ้าระวังโรคฤดูหนาว(473 reads)  
  29/12/2011
  297 :
  ส่งดวนสำรวจ อสม.ทำงาน ๑๐ ๒๐ ๓๐ ปี ภายในวันนี้(534 reads)  
  29/12/2011
  296 :
  ประกาศวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๕๔ ถึง ๓ มกราคม ๕๕(508 reads)  
  27/12/2011
  295 :
  ร่าง การอยู่เวรจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2555 2 จุด(566 reads)  
  26/12/2011
  294 :
  สสอ. ท่าอุเทนแจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ 2555(520 reads)  
  26/12/2011
  293 :
  แนวทางการดำเนินงานช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๕(๗ วันอันตราย)(513 reads)  
  26/12/2011
  292 :
  ขายทอดตลาดครุภํณฑ์ประจำปี 2554 ส่งภายใน 29 ธ.ค. 54(485 reads)  
  23/12/2011
  291 :
  สปสช. ได้ตรวจสอบข้อมูลงวดที่ 1/55 แล้วและระงับการจ่ายงบประมาณชั่วคราว (pending)(559 reads)  
  22/12/2011
  290 :
  รพ.สต.ที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาให้เจ้าหน้าที่ ขอให้เข้าไปรับวันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไป(519 reads)  
  22/12/2011
  289 :
  ขอเชิญประชุมทบทวนยุทธศาสตร์๒๕๕๕ วันที่ ๒๗-๒๘ ธค.๒๕๕๕(491 reads)  
  22/12/2011
  287 :
  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. ๑ ก พิเศษ ปี 2554(510 reads)  
  20/12/2011
  286 :
  ส่งรายงานส้วมสาธารณะ (HAS) ภายใน 23 ธันวาคม 2554(417 reads)  
  20/12/2011

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>