เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit65
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  363 :
  ไฟล์ MOU ของ รพสต.(618 reads)  
  07/02/2012
  362 :
  ขอเชิญครูพี่เลี้ยงและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมและสรุปผล(623 reads)  
  06/02/2012
  361 :
  ประชุม ซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ(525 reads)  
  06/02/2012
  360 :
  จัดทำแผนและบูรณาการแผนงานร่วมภาคีเครือข่ายโครงการอาหารปลอดภัย ระดับตำบลโดยได้รับความเห็นชอบจากนายก อ(479 reads)  
  06/02/2012
  359 :
  รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔(471 reads)  
  04/02/2012
  358 :
  ผล ปี ๒๕๕๕การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค อย่างไม่เป็นทางการ(509 reads)  
  03/02/2012
  357 :
  แจ้งผู้รับผิดชอบงาน DM- HT ทุก รพ.สต.(527 reads)  
  02/02/2012
  356 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน๑/๒๕๕๕ และประชุม คปสอ.๓/๒๕๕๕(518 reads)  
  02/02/2012
  355 :
  แบบประเมินยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ที่ ๒ ปี ๕๕(565 reads)  
  02/02/2012
  354 :
  การสำรวจสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(530 reads)  
  01/02/2012
  353 :
  การควบคุมโรคไข้เลือดออก(528 reads)  
  01/02/2012
  352 :
  2..อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(538 reads)  
  01/02/2012
  351 :
  อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(503 reads)  
  01/02/2012
  350 :
  หนังสือขอความร่วมมือสรุปข้อมูลโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(529 reads)  
  01/02/2012
  347 :
  ขอความร่วมมือสรุปข้อมูลโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(558 reads)  
  01/02/2012
  346 :
  การนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓ กุมภาพันธ์ ๕๕(535 reads)  
  31/01/2012
  345 :
  แก้ไขคำสั่งอำเภอท่าอุเทนใหม่ ในการปฏิบัติงานนอกเวลางบ รพ.สต. อันเดิมผิดต้องขออภัยด้วย(515 reads)  
  31/01/2012
  342 :
  แผนเยี่ยมบ้านแนบคำสั่งใหม่ล่าสุด (ให้ทำตามฉบับนี้)(557 reads)  
  30/01/2012
  340 :
  แก้ไขงบ On top(512 reads)  
  28/01/2012
  339 :
  รพ.สต.ที่ขาดส่งแผนปราบปรามทุจริต(534 reads)  
  27/01/2012
  338 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมใหม่ล่าสุด(511 reads)  
  27/01/2012
  335 :
  สมัครด่วนวันนี้ คัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔(498 reads)  
  27/01/2012
  334 :
  codepidem สำหรับโปรแกรม R 506(440 reads)  
  27/01/2012
  332 :
  แจ้งปรับแผนการออกตรวจสอบภายในใหม่(522 reads)  
  23/01/2012
  331 :
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานตามโครงการแนบคำสั่ง (งบพัฒนา รพ.สต.)(587 reads)  
  19/01/2012
  330 :
  ตัวอย่างขอปฏิบัติงานนอกเวลา งบพัฒนา รพ.สต. (446 reads)  
  19/01/2012
  326 :
  KPI และ ตารางประเมิน 4 มิติ(533 reads)  
  19/01/2012
  324 :
  ขอสนับสนุนวิทยากร ยาเสพติด เพ็ญนภา/จิราพร/เฉลียว 23-27 ม.ค.55(490 reads)  
  18/01/2012
  322 :
  แผนการใช้วัคซีน ปี 55(489 reads)  
  17/01/2012
  321 :
  ประกวดผลงานวิชาการควบคุมป้องกันโรค(479 reads)  
  17/01/2012

   

  Total 1149 Record 39 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39] Next >> << Home >>