เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์
 • บุคลากร สสอ.
 • บุคลากร โซนเหนือ
 • บุคลากร โซนกลาง
 • บุคลากร โซนใต้
 • นโยบายผู้บริหาร
 • แผนที่อำเภอ
 •      ผู้ดูแลระบบ
 • Upload
 • ประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลกลุ่มงาน
 • ผังองค์กร
 •      ระบบงานของหน่วยงาน
 • วาระการประชุมประจำเดือน
 • พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
 • รายงานสถาการณ์ไข้เลือดออก
 • โปรแกรมการลา
 • รายงานประจำเดือน
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • ระเบียบต่างๆ
 • งานควบคุมภายใน
 • รายงาน EB1-EB24
 • ITA
 • บทบาทหน้าที่ สสอ.
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • แบบฟอร์มทางราชการ
 • planfin_pcu
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ส่งรายงาน
 • รพ.สต.บ้านโพน
 • รพ.สต.หาดกวน
 •      Link ระบบงานอื่น
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์ข้อมูงข่าวสารโรงพยาบาลนครพนม
 • SRRT เครือข่ายระดับตำบล
 • สถานการณ์โรคสำคัญ
 • สำนักระบาดวิทยา
 • เขตสุขภาพที่ 8
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดร
 • รายงานงบทดลอง
 • CASCAP
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • ระบบ MITAS
 • กรมควบคุมโรค
 • สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • สสจ.นครพนม
 • Long Term Care
 • OVSK
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรสุขภาพ
 • GIS สุขภาพ
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ตรวจ 43 แฟ้มรายวัน
 • ส่งรายงาน E-REPORT
 • ศูนย์ปฎิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
 • DSPM
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2562
 • การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) 2563
 • SMS DashBoard 2021 (SMS) 2564
 • UPDATE JHCIS
 • การบันทึก JHCIS
 • health data center
 • สหกรณ์ สาสุขนครพนม
 • ระบบบริหารโครงการ
 • EGP
 • R 506 Dashboard
 • PMQA
 • ระบบคลังข้อมูล HT/DM
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ระบบการโอนเงิน สปสช.
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.
 • cockpit63
 • cockpit64
 • พชอ
 • การดำเนินงาน ITA 2564
 • NEHIS
 • Carbon Footprint
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบ HDC


 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ผลสำรวจขณะนี้

  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ55 %55 %55 % 55.93% (269)
  เยี่ยม12 %12 %12 % 12.27% (59)
  สุดยอด9 %9 %9 % 9.56% (46)
  ใช้ได้!13 %13 %13 % 13.10% (63)
  แย่มากมาก9 %9 %9 % 9.15% (44)

  ความเห็นทั้งหมด: 481


  [ แสดงความเห็น | ความเห็นเรื่องอื่นๆ ]

  5 แบบสำรวจล่าสุดที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน


  "คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 11 ข้อคิดเห็นต่างๆ
  ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงคะแนนเองทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้

  ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น โปรด ลงทะเบียน

  adams (คะแนน: 1)
  โดย Shelby เมื่อ Saturday 12 May 12@ 10:28:35 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  summer dresses summer dresses . dotowards the point where they do not consider it rude to bark out orders. But there are not devious motivations, red long evening dresses red long evening dresses . either. What you see is what you get with this sign. long beach wedding dresses long beach wedding dresses Tact is possible but it will take in this person additional jobs than for people who do not have this zodiac sign. Aries' have an adventurer's spirit and long to your excellent wide open wherever they can be independent. petite wedding gowns petite wedding gowns They are able to leap at any challenge presented previous to them even if it approaches battering their horns against a wall. They can lead others into any battle but will leave the red tape and petty responsibilities in an individual else's hands. They have far more significant points to accomplish. Why bother with pebbles as soon as climbing Mount Everest tea length summer dress tea length summer dress ? When it comes to love long bridesmaid dresses long bridesmaid dresses , cheap gown dresses cheap gown dresses . the Aries even now believes in chivalry and grand expressions of romance [www.madedresses.org] . . The chase component of romance is in which the Aries  Chuck (คะแนน: 1)
  โดย renji เมื่อ Monday 10 Sep 12@ 18:01:52 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  nonetheless might be witnessed soon after you chill out your grip, red heels [www.bottomshoe.net] red heels it"s not at all great normal leather-based [www.bottomshoe.net] . When there is no dense grain in the least, largely it"s not at all normal leather-based.It is pure leather"s an additional attribute that about the floor you"ll find flaws. Typically, christian louboutin heels [www.bottomshoe.net] christian louboutin heels christian louboutin lace pumps [www.bottomshoe.net] christian louboutin lace pumps within the organic leather-based footwear or at some inconspicuous spot, there are a few slight flaws these kinds of as inhomogeneous grains.For excellent leather-based footwear, normally bolstered elements are used for the lining to pretend it from getting to be deformed. The lining supplies must be delicate, airy and sweat-absorbing christian louboutin ulona 140 platform sandals [www.bottomshoe.net] christian louboutin ulona 140 platform sandals . Significant quality footwear are mainly produced of pure leather-based and cotton material. christian louboutin simple 70 leather pumps [www.bottomshoe.net] christian louboutin simple 70 leather pumps Several buyers shell out considerably consideration for the vamp product and dismiss


  Wooten (คะแนน: 1)
  โดย renji เมื่อ Monday 17 Sep 12@ 08:07:47 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  instant and both equally drop a tear or a few cheap *****tail dresses [www.isdress.org] cheap *****tail dresses. beautiful cheap prom dresses [www.isdress.org] beautiful cheap prom dresses I nonetheless appeared about the many other outlets to the "experience"? but that gown experienced previously stolen my coronary heart and that i experienced to return and purchase it. I just assumed it had been straightforward but elegant and glamorous and that i realized Nigel would adore it dress for wedding guest [www.isdress.org] dress for wedding guest . The Footwear Add-ons: Oh I totally liked my footwear -went for champagne color heels with encrusted diamonds which went completely using the gown. mother of the bride dresses [www.isdress.org] mother of the bride dresses halter neck summer dresses [www.isdress.org] halter neck summer dresses It took me ages to search out the tiara which was made out of gorgeous crystals and pearls -I also experienced the bracelet and earrings manufactured to match mother of bride dress [www.isdress.org] mother of bride dress . wedding gown dress [www.isdress.org] wedding gown dress [www.isdress.org] Hair Make Up:I"d my hair down so I might experience a lot more? "myself". Nigel experienced also dropped the odd clear trace that he most well-liked it like


  Malik (คะแนน: 1)
  โดย renji เมื่อ Monday 26 Nov 12@ 10:51:46 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  strength to build assured chances are you"ll possess a excellent excursion ugg nordstrom [www.layboots.net] ugg nordstrom [www.layboots.net] . ugg boots on sale [www.layboots.net] ugg boots on sale It genuinely is important to austrilia adjust to all pointers and rules which are connected with air family vacation. short ugg boots [www.layboots.net] short ugg boots You are able to spend less and time by carrying out it by performing this. So tonight when my mil calls us she"s so upset and my partner I notify her to phone the cops. She stated she did plus they can t do something for the reason that eleven 12 months previous mentioned she is familiar with to get in touch with 911 if something comes about. I didn t think that ugg macys [www.layboots.net] ugg macys , so I referred to as myself to state that I"d an acquaintance who"s in a bar even though her women are household all alone and that i was anxious for uggs their security ugg tall [www.layboots.net] ugg tall . ugg ultra tall size [www.layboots.net] ugg ultra tall size Determined by its investigation, the commission mentioned contracting waste products in


  Adding Special Moments into your Wedding Day (คะแนน: 1)
  โดย Nick11 เมื่อ Monday 08 Apr 13@ 15:20:24 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  creamy mother-of-jewel dial. You ll handle to note various shades subtly melting into each other, within the pitch-dark shade in the outer rim for that white colored main dial. In between equally of such elements, there s an attractive round sample with hugely polished, christian discount [www.rebshoe.net] christian discount red heels [www.rebshoe.net] red heels used hour indices, crafted in rose gold, a lot like palms alongside one another using a crown. Considerably day aperture is offered in the three oclock placement.The actually remarkable female concept is completed acquiring a classy white colored leather-based strap that properly matches mother-of-jewel dial. The Rose Gold Carrera may also be offered getting a contrasting black leather-based strap. The timepiece continues to be risk-free with scratch-resistant sapphire crystal with double anti-reflecting therapy that significantly raises readability short boots [www.rebshoe.net] short boots .Inside the new Carrera 27mm Rose Gold observe [www.rebshoe.net] , there s an ultra-accurate and dependable Swiss quarta motion. Commonly, christian louboutin on sale [www.rebshoe.net] christian louboutin on sale this actually is usually seriously by far the most promising


  International Wedding Photographic Equipment Exhibition open (คะแนน: 1)
  โดย Nick11 เมื่อ Monday 08 Apr 13@ 16:32:20 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  released together with a person who is aware a point or two about fashion, as well as a point or two about destro watches, louboutin shoes [www.rebshoe.net] louboutin shoes Laurent Piccioto of Chronopassion. Chronopassion in fact features a record of making unique left-handed items because of its keep, and Only eighteen of those left-handed HM3s will probably be built and though it"s getting introduced in conduction with Chronopassion in Paris, they are going to be offered at other MB F shops across the entire world, even though not all. But, quantities one and eighteen with the eighteen piece operate will probably be offered by using Chronopassion.For additional specifics within the MB F HM3 ReBel.

  Richard Mille includes a distinctively sporty charm. Very long acknowledged like a racing device on your wrist, RM created waves past year by introducing the RM027 [www.rebshoe.net] , a $525, black sandals [www.rebshoe.net] black sandals 000 tourbillon which is lighter in weight than the usual bit of paper.basically. It is so mild, that. luxury shoes online [www.rebshoe.net] luxury shoes online The observe is worn by RM ambassador Rafa Nadal, even for the duration of  A Sample Wedding Reception Itinerar (คะแนน: 1)
  โดย Nick11 เมื่อ Tuesday 16 Apr 13@ 10:13:21 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  breitling replica [www.panwatches.com] Consequently, alain silberstein replica watches [www.panwatches.com] even with the ball, regardless of what comes about you may often be capable of offer with buy rolex watch [www.panwatches.com] . three. Mermaid promenade dressesThis kind of gown appears swish. It likes a mermaid. ?The mermaid attire contour on the physique with the chest towards the knee, then flares out on the hem. This is certainly an extremely hot search that highlights the curves of the womans physique watches replica [www.panwatches.com] . four. Asymmetrical promenade attire likewise as Strapless promenade dressesThey are actually common gown patterns, watches replica [www.panwatches.com] cheapest rolex replica [www.panwatches.com] despite the fact that there is certainly no perception of stability aided by the simple shoulder strap. Excellent luck women!Really like replica rolex watches for sale [www.panwatches.com] ? Getting to the A listing is not only for the Hollywood elite and European royalty. ""


  Re: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? (คะแนน: 1)
  โดย ccocoo เมื่อ Friday 21 Jun 13@ 16:40:19 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  You can also head to the particular cheap oakley sunglasses [www.buycheap-oakley.org] on the web to think about various other designs cheap oakley sunglasses outlet [www.buycheap-oakley.org] after which head to a new discount cheap oakley sunglasses outlet [www.buycheap-oakley.org] save on-line to buy these people for oakley sunglasses cheap [www.buycheap-oakley.org] yourself or maybe a large identify http://www.buycheap-oakley.org [www.buycheap-oakley.org] altogether different! Show you the particular love!


  Re: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? (คะแนน: 1)
  โดย snapbackhatssale เมื่อ Sunday 30 Jun 13@ 15:56:46 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  I want to introduce the interesting cheapsnapbackhats [cheapsnapbackhats.7ginets.com] as your article.You can find the useful information about Cheap Snapbacks [cheapsnapbackhats.7ginets.com],as a kind of Snapback Hats [cheapsnapbackhats.7ginets.com], the website have enough article about these hats.Welcome you to visit http://cheapsnapbackhats.7ginets.com/ [cheapsnapbackhats.7ginets.com] or click this [cheapsnapbackhats.7ginets.com].

  http://www.adidasjeremyjp.com [www.adidasjeremyjp.com]ようこそこのサイトでは、最新のアディダスを見つけることができ、あなたは試す adidasjeremyjp [www.adidasjeremyjp.com]クリックするか、または、 ここをクリックして [www.adidasjeremyjp.com]、予期しない驚きを取得します。

  Come un indossatore di scarpe Hogan, vorrei introdurre http://www.escarpehogan.com [www.escarpehogan.com] a tutti. Questo è un sito web professionale denominato escarpehogan [www.escarpehogan.com]. Se anche un fan di Hogan, è possibile entrare in Hogan Scarpe Donna [www.escarpehogan.com], oppure fare clic su questo [www.escarpehogan.com].

  Aujourd'hui, je vais vous présenter Casquette Diamond [www.obeypascher.com] dans un site Web pour vous.Venez-vous sur le site de http://www.obeypascher.com [www.obeypascher.com]? Il s'agit d'un site web professionnel pour hats.Maintenant, caps les plus populaires est Casquette Swagg [www.obeypascher.com], si vous l'aimez, vous pouvez visiter ce magasin, car ils vendent toutes sortes de Casquette Pas Cher [www.obeypascher.com].Ne vous voulez jeter un oeil à Casquette NBA [www.obeypascher.com]?

  Beaucoup de gens aiment Casquette OBEY [obeypascher.7ginets.com], mais ils ne savent pas quel magasin se vendent le casquette. http://obeypascher.7ginets.com [obeypascher.7ginets.com] sont un magasin professionnel pour ces caps.They fournir un service 24 heures par jour, cliquez ici [obeypascher.7ginets.com].

  En http://www.watibpascher.com [www.watibpascher.com], il ya beaucoup de sortes de casquettes, et leur meilleure vente est Casquette Wati B. Voulez-vous acheter Casquette Wati B, vous pouvez visiter watibpascher [www.watibpascher.com] ou cliquez ici [obeypascher.7ginets.com]. http://www.echeapsnapbacks.com/ [www.echeapsnapbacks.com] is the paradisr of sports lovers. Here are a variety of snapback hats. You can visit echeapsnapbacks [www.echeapsnapbacks.com] to choose the suitable snpaback hats

  อ่านความเห็นต่อ...  Re: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? (คะแนน: 1)
  โดย echeapsnapbacks เมื่อ Tuesday 16 Jul 13@ 20:53:10 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  http://www.echeapsnapbacks.com [www.echeapsnapbacks.com] is the paradisr of sports lovers. Here are a variety of Cheap snapback Hats [www.echeapsnapbacks.com]. You can visit echeapsnapbacks [www.echeapsnapbacks.com] to choose the suitable snpaback hats for youself, I believe you will love those Wholesale Snapback Hats [www.echeapsnapbacks.com] in this store.


  Re: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? (คะแนน: 1)
  โดย ccocoo เมื่อ Tuesday 03 Dec 13@ 09:31:40 ICT
  (ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)

  In the event sheepskin only is not your own cheap uggs outlet online [www.zuidoord.nl], then be anxious never to kinds which may produced from uggs outlet nederland [www.zuidoord.nl] from casual to cowboy kinds. uggs outlet rotterdam [www.zuidoord.nl] that any amazing present much more womanly ladies possessing any fleece.